Високотехнологичен парк

Приключили конференции


  • 16-th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND POWER SYSTEMS, ELMA 2019
  • ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ, ЗАДВИЖВАНИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕЛМА 2015
  • ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 50 ГОДИНИ КАТЕДРА ЕТЕТ 1-3 септември 2011
  • ВТОРА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ ПО СЛУЧАЙ 25 ГОДИНИ ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ДОБРИЧ 1-3 септември 2011
  • МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ НА ОБУЧЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА” 1-3 септември 2011
  • ТРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ, ЗАДВИЖВАНИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕЛМА 2011
  • МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОПТО-НАНО ЕЛЕКТРОНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2010”
  • 11-та работна среща „NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 2009” НАНОТЕХНОЛОГИИ И СЪВРЕМЕННО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ


За контакти с администрацията:
"Високотехнологичен парк - Технически университет Варна" ЕООД
Адрес: гр. Варна, ул. "Студентска" 1
Управител: доц. д-р инж. Йончо Каменов
Гл. счетоводител: +359 52 302 788, вътр. 532 - Нилияна Петрова
Техн. секретар: +359 52 302 794, вътр. 389 - Блага Вълева
e-mail: [email protected]; [email protected]


Copyright © 2022 ВТП-ТУВ ЕООД