Високотехнологичен парк

header

ПРОГРАМА

Курс на тема:

“Стандартизиране на изискванията за точност на геометричните характеристики, съгласно новото поколение GPS стандарти”

Цел на курса: Курсът за нормиране на изискванията за точност на размерите и геометричните характеристики на елементите включва най-важните налични днес инструменти за нормиране точността на геометричните характеристики (размери, форма, ориентация, местоположение) въз основа на новите (2018/2019) ISO-GPS стандарти

Систематичното и ориентираното към практиката съдържание осигурява професионално навлизане в света на размерните и геометрични допуски и представя възможностите на актуалните международни ISO GPS стандарти и налични инструменти за нормиране.

Въз основа на типични, в идеалния случай специфични за фирмата примери, се показва конструктивно "правилното" приложение. След курса участниците са в състояние да преглеждат критично както разработените във фирмата, така и външните конструктивни чертежи по отношение на нормиране точността на геометричните параметри. Задаването на допуските на геометричните параметри е ориентирано към производството, функционирането, измерването и към разходите, дава възможност за еднозначна комуникация с други отдели, с клиенти и доставчици и правилно прилагане на новосъздадените инструменти.

Методи на обучение: интерактивен курс с мултимедийна презентация и практически упражнения.

Обучителни инструменти, които се използват:

 • Мултимедийна презентация;
 • Практически задачи;
 • Разглеждане на казуси;
 • Интерактивни дискусии;

Времетраене на курса - 2 дена

Водещ - доц. д-р инж. Павлина Тотева Лютова

Документ, издаван на участниците - Сертификат за преминало обучение;

Брой на обучаемите по договаряне.

Възможни дати на провеждане - по договаряне.

Място на провеждане –на територията на ТУ-Варна или на място при клиента.

Съдържание на курса:

 1. Историческо развитие на нормирането на точността на геометричните характеристики на детайлите (ISO/TC 213 - Геометрични изисквания към продукта, Мотивация за разработване на GPS стандартите, GPS матрица)
 2. Фундаментални принципи, концепции, и правила при нормиране точността на геометричните отклонения (ISO 8015:2011)
 3. Нормиране точността на линейни и ъглови размери. (БДС ISO 286-1, БДС ISO 286-2) Класификация на линейните размери. Означаване върху чертежите. ISO 14405-1:2016 ISO/DIS 14405-3:2015).
 4. Размери, различни от линейни размери (ISO 14405-2:2018)
 5. Нормиране точността на формата, ориентацията, метоположението и биенето на повърхнините и осите (ISO 1101:2017, ISO/DIS 5458:2018)
 6. Бази и системи от бази (ISO 5459.2:2017)
 7. Принципи за нормиране точността на геометричните елементи (ISO 2692:2014):
 • на максималния материал (ММR)
 • на минималния материал(LМR)
 • на реципрочността (RPR)

Представяне на водещия

Доц. д-р инж. Павлина Тотева-Лютова е един от водещите специалисти в България в областта на нормиране точността на геометричните характеристики на изделията. В продължение на повече от 35 години е преподавател в ТУ-Варна по дисциплините „Взаимозаменяемост и технически измервания“, „Метрология и метрологично осигуряване“, „Метрология, акредитация и сертификация“ и др. Има над 90 научни публикации в областта на метрологията и метрологичното осигуряване. Активен член е на БИС на ТК28.

Ценови условия: по договаряне

Технически средства за презентиране:

 • Мултимедиен проектор.
 • Прожекционен екран.
 • Флипчарт.

Повече информация за обученията, които предлагаме можете да получите от нашия интернет сайт с адрес: http://vtp-tuv.com/courses.html

В случай че имате някакви въпроси ще бъда на Ваше разположение на GSM 089 4663008 и на Емейл: [email protected]

С уважение,

Доц. д-р инж. П. Тотева-Лютова

22.11.2019

Курс GPS 2

За контакти с администрацията:
"Високотехнологичен парк - Технически университет Варна" ЕООД
Адрес: гр. Варна, ул. "Студентска" 1
Управител: доц. д-р инж. Йончо Каменов
Гл. счетоводител: +359 52 302 788, вътр. 532 - Нилияна Петрова
Техн. секретар: +359 52 302 794, вътр. 389 - Блага Вълева
e-mail: [email protected]; [email protected]


Copyright © 2022 ВТП-ТУВ ЕООД