VTP
Начало | Курсове | Конференции / Conferences | Сертификати | ТУ - Варна
Курсове

ПРОГРАМА

за двудневен семинар на тема:

“Стандартизиране на точността на геометричните отклонения, съгласно новото поколение GPS стандарти”

На семинара се разглеждат въпроси, свързани с:

 1. Историческо развитие на нормирането на точността на детайлите
 • ISO/TC 213 - Геометрични изисквания към продукта;
 • Мотивация за разработване на GPS стандартите;
 • GPS матрица
 1. Фундаментални принципи, концепции, и правила при нормиране точността на геометричните отклонения (ISO 8015:2011)
 2. Нормиране точността на линейни и ъглови размери. ISO система за допуски за линейни размери (БДС ISO 286-1, БДС ISO 286-2) Класификация на линейните размери. Означаване върху чертежите. (ISO 14405-1:2010).
 3. Размери, различни от линейни размери (ISO 14405-2:2011) Ъглови размери, класификация, означаване върху чертежите (ISO/DIS 14405-3:2015)
 4. Нормиране точността на формата и разположението на повърхнините и осите. Отклонения от формата, ориентацията, разположението и биене (ISO 1101:2017)
 5. Принципи за нормиране точността на геометричните елементи (ISO 2692):
 • на максималния материал (ММR)
 • на минималния материал(LМR)
 • на реципрочността (RPR)
 1. ISO/DIS 5458-Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Геометрични допуски. Допуски на местоположението
 2. Бази и системи от бази (ISO 5459:2011)
 3. Сравняване на изисквания, дадени в GPS стандартите и в ASME Y14.5M(T&DM)

Семинарът е предназначен за конструктори, технолози и метролози.

За контакти

доц. д-р инж. Павлина Тотева
тел. 0894663008
[email protected]


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД