VTP
Home | Courses | Конференции / Conferences | Certificates | TU - Varna     EN
Laboratories

Cylinder Heads. Диагностика, ремонт и възстановяване на детайли за цилиндрови глави и други автомобилни части

Диагностика и ремонт на:

  • автомобилни цилиндрови глави /хидравлична проверка за неплътности; отстраняване на деформации и пукнатини; корекция и смяна на клапанни седла, шлифоване на присъединителни повърхнини и др.;/
  • износени части и възли /лагерни легла, шлицеви съединения, цилиндрични повърхнини, разпределителни валове и др./

Механични и термични технологии:

  • проектиране и изработване на резервни части;
  • заваряване и спояване на черни и цветни метали и сплави;
  • обемна и повърхностна термична обработка.

Цилиндрови глави Цилиндрови глави
Цилиндрови глави

Contacts:

Manager: Assoc. Prof. Dr. Sergey Kirov
Address: "Studentska str. 1" 9010 Varna BULGARIA
Phone: 0887/ 746 139, 052/ 383 443
e-mail: [email protected]


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД