High-Technology Park Ltd.

Cylinder Heads.

Диагностика, ремонт и възстановяване на детайли за цилиндрови глави и други автомобилни части


Диагностика и ремонт на:
  • автомобилни цилиндрови глави /хидравлична проверка за неплътности; отстраняване на деформации и пукнатини; корекция и смяна на клапанни седла, шлифоване на присъединителни повърхнини и др.;/
  • износени части и възли /лагерни легла, шлицеви съединения, цилиндрични повърхнини, разпределителни валове и др./

Механични и термични технологии:
  • проектиране и изработване на резервни части;
  • заваряване и спояване на черни и цветни метали и сплави;
  • обемна и повърхностна термична обработка.
Picture1
Picture2 Picture3

Contacts:
Manager: Assoc. Prof. Dr. Sergey Kirov
Address: "Studentska str. 1" 9010 Varna BULGARIA
GSM: 0887/ 746 139, 052/ 383 443
e-mail: [email protected];


Copyright © 2022 ВТП-ТУВ ЕООД