VTP
Home | Courses | Конференции / Conferences | Certificates | TU - Varna     EN
Laboratories

Фрактодиагностика и съдебна техника

Предмет на дейност:

 1. Съдебно-технически експертизи:
  • Фрактодиагностични експертизи за разрушени обекти при трудови и битови злополуки, инциденти и аварии;
  • Комплексни фрактодиагностични-автотехнически експертизи при пътно-транспортни произшествия и експлоатация след сервизно обслужване;
  • Комплексни фрактодиагностични-пожаротехнически експертизи на моторни превозни средства;
  • Комплексни фрактодиагностични-строително технически експертизи на стоманобетонни конструкции;
  • Комплексни фрактодиагностични-трасологични експертизи, относно посока и съпричастност на техническо средство при взлом;
  • Металографически експертизи на сплави, чисти и благородни метали в токопроводими обекти и ювелирни изделия;
  • Трасологически експертизи на идентификационни номера, кодове и щемпели в метални и документални обекти;
  • Дефектоскопско-микрографически (графологически) експертизи на подписи в документални и метални обекти.
 2. Изготвяне на експертни становища с мотиви относно допускане на първични, повторни и допълнителни съдебно-технически експертизи;
 3. Разработка на методики и експертни системи за техногенна диагностика при трудови злополуки, ПТП и пожари;
 4. Разработка на методики за микроскопска металография на специални сплави и метали.
Дефекти  в  шарнир  от  технически  неизправна  метална  решетъчна  врата Трасология  на  прекъснати  медни  проводници Дефекти  в  долна  примка  от  подписна  следа
Композитна  фрактура  на  технически  неизправна  автомобилна  гума Композитна  фрактура  на технически  неизправна  стоманобетонна  козирка Фрактура  на  технически  неизправни  профили  от  носеща   метална конструкция

За контакти:

Ръководител: Доц. д-р инж.  Ивко  Пенков  Иванов
Адрес: 9010 Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон: 052/ 383 466
GSM 0898/ 348 374,  0898/ 348 351
e-mail: [email protected], [email protected]
website: http://www.tu-varna.bg/tu-varnamtm


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД