VTP
Home | Courses | Конференции / Conferences | Certificates | TU - Varna     EN
Laboratories

Корабостроене и морска техника

Теоретични и експериментални изследвания, свързани с проектирането, модернизацията и експлоатацията на корабите и морската техника:

  • Определяне на съпротивлението при движение на кораба;
  • Проектиране на гребни винтове;
  • Коригиране на геометрията на гребния винт, с цел привеждането му в съответствие със състоянието на корпуса и главния двигател;
  • Опитно определяне на апликатата на центъра на масата на кораба по метода на креноването;
  • Проектиране на нови типове конструктивни елементи на корабни системи и системи на морски съоръжения;
  • Извършване на хидравлични изчисления на корабни системи;
  • Проектиране на корабни устройства.

За контакти:

Ръководител: доц. д-р инж. Иван Иванов
Адрес: 9010 Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон: 052/ 302 788, 052/ 383 532, 052/ 302 794
e-mail: [email protected]


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД