High-Technology Park Ltd.

Неконвенционални технологии за повърхностно термично обработване

  • Повърхностно индукционно закаляване на оси, валове и зъбни колела с габаритни размери: диаметър до 400 mm, дължина до 2500 мм, маса до 250 kg. /
  • Газопламъчно дълбочинно повърхностно закаляване на ходови и зъбни колела с диаметър до 1200 mm и височина до 400 mm.
Налично оборудване:
  • универсална закалочна уредба за повърхностно високо честотно уякчаване с машинен генератор – 100 kW, 8kHz.
  • универсална закалочна уредба за газопламъчно повърхностно уякчаване с работни газове пропан-бутан (метан) и кислород.
Неконвенционални технологии 1
Неконвенционални технологии 2
Неконвенционални технологии 3
Неконвенционални технологии 4

За контакти:
Ръководител: доц. д-р инж. Сергей Киров
Адрес: гр. Варна, ул. "Студентска" 1
GSM: 0887/ 746 139, 052/ 383 443
e-mail: [email protected];


Copyright © 2022 ВТП-ТУВ ЕООД