VTP
Home | Courses | Конференции / Conferences | Certificates | TU - Varna     EN
Laboratories

Системи за автоматизация

Проектиране, внедряване и поддръжка на:

  • Системи за автоматизация на различни производства;
  • Сградна автоматизация;
  • Системи за дистанционно отчитане на разходите;
  • Проектиране и изграждане на системи за оптимизиране на енергийните разходи.
  • Проектиране и изграждане на външни и вътрешни електроинсталации;
  • Проектиране и изграждане на информационни системи;
  • Проектиране и изграждане на системи за сигурност (охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване);

Работим с контролери и друга техника на следните фирми:

За контакти:

Ръководител: гл.ас. инж. Веско Узунов
Адрес: 9010 Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон: 052/ 302 788, 052 / 383 564
Факс: 052/ 302 794
e-mail: [email protected] , [email protected]


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД