VTP
Home | Courses | Конференции / Conferences | Certificates | TU - Varna     EN
Laboratories

Техническа безопасност и техника на високите напрежения

  • Обучение и изпити за присъждане на квалификационни групи по безопасност при работа по:
    • Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (Заповед № РД-16-874/ 21.08.2006 г.);
    • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
  • Обучение и консултански услуги по проектиране на заземителни и мълниезащитни инсталации и апаратура за ограничаване на пренапрежения в електрическите мрежи.
tbtvn1 tbtvn2

За контакти:

Ръководител: доц. д-р инж. Маринела Йорданова
Адрес: 9010 Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон: 052/ 383 348
e-mail: [email protected]

 


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД