High-Technology Park Ltd.

Технология и техника на заваряване

Дейности:
Технологии за заваряване 1
  • Проектиране и изработване на машини, съоръжения и приспособления за заваръчна техника. Преоборудване и ремонт на стандартни заваръчни машини и увеличаване на възможностите им;
  • Разработване на заваръчни технологии в областта на кораборемонта, енергетиката и тежкото машиностроене;
  • Възстановяване на износени детайли и възли: колянови и разпределителни валове, оси, плунжери, зъбни колела, клапани и бутала от корабни ДВГ;
  • Възстановяване на блокове и картерни глави от ДВГ;
  • Заваряване на всички видове стомани, чугуни, алуминий, мед и сплавите им;
  • Подводна и инженерна дейност, свързана с рязане и взривни операции;
  • Производство на заваръчно оборудване за подводно рязане и заваряване;
  • Производство на електроди за рязане под вода на метални и неметални материали;
  • Технологии за заваряване и рязане на метални конструкции под вода;
  • Консултации в областта на заваръчните материали, технологии и експлоатация на заваръчна техника.

За контакти:
Ръководител: доц. д-р инж. Пламен Дичев
Адрес: гр. Варна, ул. "Студентска" 1
GSM: 0887/ 842 848
Телефон: 052/ 383 461


Copyright © 2022 ВТП-ТУВ ЕООД