VTP
Начало | Курсове | Конференции / Conferences | Сертификати | ТУ - Варна     EN
Звена

Инженерно бюро за проектиране и консултации

Предмет на дейност

 • Проектиране на:
  • Технологични машини и производствени мощности в областта на машиностроенето;
  • Технологични приспособления и инструментална екипировка;
 • Компютърни симулации и инженерни анализи в т.ч.:
  • кинематични и динамични анализи на машини и екипировка;
  • якостен анализ;
  • анализи за устойчивост на съоръжения и машини;
  • време-честотни анализи;
  • анализ на умора;
 • Консултантски услуги:
  • Разработване, внедряване и развитие на системи за статистическо управление качеството:
   • Статистически оценки на технологични параметри;
   • Приложение на картите за статистически контрол в производството;
   • Внедряване системи за FMEA в индустрията;
 • Обучение в компютърни техники за инженерно проектиране (CAD,CAE):
  • Разработване техническа чертожна документация с AutoCAD;
  • Проектиране на изделия с Autodesk Inventor Professional;

Квалификация

Разполагаме с натрупан опит и знания на нашите експерти (Водещи консултанти), в съчетание с амбициозността на по-младшите сътрудници, както и желанието им за усвояване на специфични познания в областта на компютърното проектиране и прилагането на нови методи и подходи при реализиране на проектите. Водещите консултанти на фирмата притежават академичен опит и задълбочени теоретични и практически познания за основните методи и подходи, използвани системите за CAD, CAM и FEA.

За контакти:

Ръководител: доц. д-р инж. Кирил Киров
Адрес: 9010 Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон/ факс: 052/ 302 738
GSM 0887 519 300
e-mail: [email protected]


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД