Високотехнологичен парк

Фрактодиагностика и съдебна техника

Предмет на дейност:
 1. Съдебно-технически експертизи:
  • Фрактодиагностични експертизи за разрушени обекти при трудови и битови злополуки, инциденти и аварии;
  • Комплексни фрактодиагностични-автотехнически експертизи при пътно-транспортни произшествия и експлоатация след сервизно обслужване;
  • Комплексни фрактодиагностични-пожаротехнически експертизи на моторни превозни средства;
  • Комплексни фрактодиагностични-строително технически експертизи на стоманобетонни конструкции;
  • Комплексни фрактодиагностични-трасологични експертизи, относно посока и съпричастност на техническо средство при взлом;
  • Металографически експертизи на сплави, чисти и благородни метали в токопроводими обекти и ювелирни изделия;
  • Трасологически експертизи на идентификационни номера, кодове и щемпели в метални и документални обекти;
  • Дефектоскопско-микрографически (графологически) експертизи на подписи в документални и метални обекти.
 2. Изготвяне на експертни становища с мотиви относно допускане на първични, повторни и допълнителни съдебно-технически експертизи;
 3. Разработка на методики и експертни системи за техногенна диагностика при трудови злополуки, ПТП и пожари;
 4. Разработка на методики за микроскопска металография на специални сплави и метали.
Фрактодиагностика и съдебна техника 1

Дефекти в шарнир от технически неизправна метална решетъчна врата

Фрактодиагностика и съдебна техника 2

Трасология на прекъснати медни проводници

Фрактодиагностика и съдебна техника 3

Дефекти в долна примка от подписна следа

Фрактодиагностика и съдебна техника 4

Композитна фрактура на технически неизправна автомобилна гума

Фрактодиагностика и съдебна техника 5

Композитна фрактура на технически неизправна стоманобетонна козирка

Фрактодиагностика и съдебна техника 6

Фрактура на технически неизправни профили от носеща метална конструкция


За контакти:
Ръководител: доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов
Адрес: гр. Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон: 052/ 383 466
GSM: 0898/ 348 374, 0898/ 348 351
e-mail: [email protected]; [email protected];


Copyright © 2022 ВТП-ТУВ ЕООД