VTP
Начало | Курсове | Конференции / Conferences | Сертификати | ТУ - Варна     EN
Звена

Специални електрически машини и апарати

Проектиране, внедряване и производство на:

  • Постояннотокови и променливотокови електродвигатели със спирачки, тахогенератори и датчици на положение;
  • Регулатори за изпълнителни двигатели;
  • Системи за регулируеми електрозадвижвания;
  • Генератори, трансформатори, преобразуватели.

Диагностика и ремонт на:

  • Корабно, авиационно и автомобилно електрооборудване;
  • Високооборотни колекторни електродвигатели;
  • Специални електрически апарати и системи за управление.

За контакти:

Ръководител: ст. н. с. д-р инж. Ю. Стафунски
Адрес: 9010 Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон: 052/ 302 788, 052/ 383 532
Факс: 052/ 302 794
e-mail: [email protected]

Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД